Σχετικά με εμένα

Η Kana έχει μεγάλη εμπειρία στην παράδοση online μαθημάτων αγγλικών σε μαθητές μόνο από ένα ενδιάμεσο επίπεδο B1 και άνω και την προετοιμασία των ακόλουθων πιστοποιήσεων και τομέων: IELTS, TEFL, TOEFL, Business English, Cambridge English και ESL (Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα) conversational. Η Kana έχει πάθος να διδάσκει και να βοηθάει τους μαθητές της. Συχνά ετοιμάζει ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών της που θέλουν να περάσουν από το ενδιάμεσο στο προχωρημένο επίπεδο.

Οι ειδικότητές μου

Έφηβοι
Επιχείρηση
Παρουσιάσεις
Συνεντεύξεις
IELTS
TOEFL
TOEIC

Ημερολόγιο

Κριτικές